Keurmerk Financiële Dienstverlening is een kwaliteitskenmerk.

 

Dit keurmerk geeft financieel dienstverleners de mogelijkheid om aan te tonen dat zij een bepaalde mate van zekerheid aan de consument kunnen bieden. Deze zekerheid heeft betrekking op bijvoorbeeld vakbekwaamheidseisen die gesteld worden aan adviseurs, maar ook op de bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen en een mate van financiële zekerheid.

Zo wordt er voorafgaand aan het afgeven van het Keurmerk, onderzocht of een deelnemer beschikt over de juiste vergunningen, zijn procedures op orde heeft en de betrouwbaarheid van zijn medewerkers heeft onderzocht. Naast deze belangrijke punten, zijn er meerdere factoren die van belang zijn om uiteindelijk tot de zekerheid van het Keurmerk te komen.

Onze auditors controleren ook adviesdossiers, die een belangrijk onderdeel van ons onderzoek zijn. Hierbij letten zij erop of vooraf de juiste informatie is verstrekt aan klanten, maar ook of er een analyse is gemaakt van de (financiële) risico’s en of het advies aansluit bij jouw persoonlijke omstandigheden of die van jouw bedrijf.

Een deelnemer aan Keurmerk Financiële Dienstverlening is aangesloten bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en beschikt over een Wft-vergunning. Een klant moet een passend en goed onderbouwd advies krijgen en ook de ruimte om over het advies na te kunnen denken. Al met al wordt er tijdens het onderzoek, voldoende informatie opgevraagd om vast te stellen dat een deelnemer voldoet aan de eisen van Keurmerk Financiële Dienstverlening.

 

Als een financieel dienstverlener is aangesloten bij Keurmerk Financiële Dienstverlening, bent je verzekerd van een ‘Advies met zekerheid van het Keurmerk!’

 

Kantoren die zijn aangesloten bij Keurmerk Financiële Dienstverlening zijn herkenbaar aan onderstaand logo:

 

Logo Keurmerk Financiële Dienstverlening

 

Een Keurmerk gecertificeerd kantoor zoeken doe je hier.