Wat is het Keurmerk

Kantoren met het Keurmerk Financiële Dienstverlening presteren boven de middelmaat en willen zich daarmee onderscheiden. Zij voldoen daarom aan eisen die boven het niveau van de wet uitgaan. Deze eisen worden door een onafhankelijke auditcommissie opgesteld en de naleving daarvan wordt periodiek gecontroleerd. Denkt u hierbij aan:

Vakbekwaamheidseisen adviseurs gekoppeld aan erkenningsregelingen
Verplichte gedragscode voor alle medewerkers
Hantering van een model voor klantadvisering
Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek
Uitvoeren van kwaliteitsmanagement (bijv. jaarlijks verbeterplan)

De controle van de adviesdossiers is het belangrijkste onderdeel van ons onderzoek. Wij letten hierbij vooral op de volgende onderdelen:

  • is de klant vooraf geïnformeerd over de dienstverlening en de kosten hiervan?
  • zijn alle belangrijke gegevens van de klant opgevraagd;
  • heeft de adviseur een goede analyse gemaakt van de (financiële) risico's die gepaard gaan met de aanschaf van het financiële product of de financiële dienst;
  • heeft de adviseur een goede vergelijking gemaakt van financiële producten die passen bij de klant;
  • heeft de adviseur een passend en goed onderbouwd advies verstrekt? Het advies moet zo zijn opgesteld dat de klant begrijpt waarom een bepaalt financieel product wordt geadviseerd;
  • heeft de adviseur je voldoende tijd gegeven om na te denken over het advies;
  • heeft de adviseur gecontroleerd of het financiële product dat uiteindelijk is afgegeven klopt met hetgeen is aangevraagd;
  • heeft de adviseur afspraken met je gemaakt over zijn werkzaamheden tijdens de looptijd van het financiële product (doorlopende dienstverlening).

Keurmerkkantoren zijn herkenbaar aan onderstaand logo:


Logo Keurmerk Financiële Dienstverlening


Een Keurmerk gecertificeerd kantoor zoeken doe je hier.