Het Keurmerk Financiële Dienstverlening is een dienst van SVC Compliance B.V. 

 

SVC Compliance B.V. maakt deel uit van SVC Groep, accountants en adviseurs voor financieel dienstverleners.

Wij geven onze klanten tijd voor ondernemen. Dit door wij door vanuit onze kernwaarden: ondernemend, verbindend, pragmatisch en vanuit bewezen expertise onze klanten op alle onderdelen van hun bedrijfsvoering te ondersteunen. Wij kijken continue naar de ontwikkelingen in financiële markt en beoordelen wat dit betekent voor onze klanten en onze dienstverlening. Zo blijven wij nieuwe diensten en producten ontwikkelen die onze klanten in staat stellen om hun bedrijfsvoering te monitoren en beter te presteren dan hun concurrent. Wij dagen niet alleen onszelf doorlopend uit om onze dienstverlening te verbeteren, maar ook onze klanten. Zo houden wij elkaar scherp! SVC Groep

SVC Groep is in 2003 opgericht door drie samenwerkende adviseurs. Onder het motto ‘Samenwerken aan kwaliteit’ werd marktkennis gecombineerd met kwaliteit en continuïteit. Vanuit dit samenwerkingsverband zijn in de loop der jaren verschillende bedrijven ontstaan. Sinds 2016 vallen deze bedrijven onder SVC Groep, met een vierhoofdige directie. De aandelen van SVC Groep zijn volledig in handen van de directie. Dit maakt dat wij onafhankelijkheid en autonomiteit van onze dienstverlening kunnen garanderen. Binnen SVC Groep werken accountants en adviseurs samen aan klantvragen. Door onze specifieke kennis van de branche zijn wij als geen ander in staat om onze klanten optimaal te ondersteunen en hiervoor speciale tools te ontwikkelen. Denk in dit verband aan het SVC Kennisportal, Volmachtmanagement, SVC Audittool en Insurance Data (BI Tool).

Tot de SVC Groep behoren:

  • SVC Registeraccountants B.V.
  • SVC Controlling & Advies B.V.
  • SVC Compliance B.V.
  • Volmachtaudits B.V.
  • Insurance Data

Positie in de markt

Onze klanten bevinden zich in de hele bedrijfskolom van de financiële dienstverlening. Wij kunnen niet alleen banken en verzekeraars tot onze opdrachtgevers rekenen, maar ook brancheorganisaties, serviceproviders, volmachtbedrijven en financieel dienstverleners. Doordat wij in de haarvaten van de branche zitten, worden wij vaak gevraagd mee te denken in ontwikkelingen in de branche en zijn wij onder andere auteur en docent in de NIBE-SVV opleiding Gevolmachtigd Agent en trainers voor de permanent educatieprogramma’s van de SAR. Tenslotte publiceren wij regelmatig artikelen in vakbladen. Enkele kerngegevens:

  • SVC is adviseur bij ruim 200 financiële dienstverleners
  • SVC is controlerend accountant van circa 100 volmachtbedrijven
  • SVC verricht ruim 400 (Wft) audits per jaar
  • SVC is medeauteur van de NIBE-SVV volmachtopleiding en levert docenten voor de PE RGA
  • SVC is vertegenwoordigd in diverse overlegorganen

Kortom, wanneer het over ondernemen en financiële dienstverlening gaat, kunnen wij je zeker verder helpen! Voor meer informatie, zie www.svcgroep.nl of volg ons op Twitter (@svcgroep).