Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat betekent niet dat je dit hoeft te accepteren. Je kunt een klacht indienen bij de financieel adviseur. Iedere financieel adviseur beschikt over een klachtenregeling. Dit is wettelijk verplicht. Deze klachtenregeling bepaalt dat je binnen twee weken na het indienen van jouw klacht een bevestiging moet hebben ontvangen.

Bij deze bevestiging moet worden vermeld hoeveel tijd men nodig denkt te hebben om jouw klacht te behandelen.

Is een klacht niet binnen 8 weken na het indienen van de klacht of binnen 6 weken na de ontvangst van de bevestiging van de klacht afgehandeld, dan kunt je jouw klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Dit is een onafhankelijk geschilleninstituut die in eerste instantie proberen de klacht in onderling overleg op te lossen. Je kunt ook bij dit Klachteninstituut terecht als de financieel adviseur jouw klacht geheel of gedeeltelijk afwijst. Wij willen je er graag op wijzen dat je een klacht binnen drie maanden nadat deze (gedeeltelijke) is afgewezen moet indienen bij het Klachteninstituut.

Als je een klacht hebt over een Keurmerk kantoor (je vindt deze onder ‘Vind een dienstverlener” op deze website), dan vernemen wij dat ook graag van jou. De wijze waarop een financieel adviseur omgaat met zijn klachtenbehandeling maakt deel uit van het Keurmerk certificeringsprogramma en kan voor ons aanleiding zijn voor een nieuw onderzoek.