De Wet op het financieel toezicht bevat veel ‘open normen’. Dat betekent dat de principes wel zijn vastgelegd, maar dat je als financieel dienstverlener vrij bent in jouw keuze hoe daaraan te voldoen. Dit geeft je enerzijds de mogelijkheid om de normen zo te implementeren dat deze het beste passen bij de inrichting van jouw onderneming. Anderzijds geeft het een stuk onzekerheid: doe ik het wel goed? Met het Keurmerk Financiële Dienstverlening wordt aan deze onzekerheid een einde gemaakt.

Het Keurmerk Financiële Dienstverlening heeft een normenkader opgesteld, waarmee je kunt voldoen aan de eisen van de Wft. Deelnemers aan het Keurmerk ontvangen het normenkader en krijgen toegang tot het Kennisportal van het Keurmerk. In dit Kennisportal tref je alle relevante procedures, instructies en formulieren om aan de wettelijke eisen te voldoen. Daarnaast ontvangt je regelmatig nieuwsbrieven met relevante ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en kun je gebruik maken van onze Wft helpdesk. Tenslotte voeren wij tenminste één keer per 18 maanden een onderzoek bij jou op kantoor uit, zodat je zeker weet dat je aan de (wettelijke) vereisten voldoet.

Door ondersteuning bij de inrichting van jouw processen en een periodiek onderzoek heb je de zekerheid dat het goed zit. Deze zekerheid kun je aan jouw klanten geven.

Zo bent u verzekerd van: Advies met zekerheid van het Keurmerk!

Keurmerk audit

De Wet op het financieel toezicht bevat veel ‘open normen’.

U heeft als financieel dienstverlener de uitgangspunten wellicht vastgelegd en bent u vrij in uw keuze om te voldoen aan deze open normen. Vaak komt de vraag dan: doe ik het wel goed?

Een Keurmerk audit helpt u om inzage te krijgen in hoeverre uw vastgelegde normen voldoen aan de normen van Keurmerk Financiële Dienstverlening. Door ondersteuning bij de inrichting van uw processen en een periodiek onderzoek heeft u de zekerheid dat het goed zit.

Deze zekerheid kunt u aan uw klanten geven.

Keurmerk audit