Vakbekwaamheid: nog drie maanden te gaan!

12 september 2016 09:00 Met nog drie maanden te gaan, begint de deadline voor PEplus of nieuwe Wft diploma's in zicht te komen. Voor adviseurs (en hun werkgevers) die nog niet voldoen aan deze nieuwe vakbekwaamheidseisen is haast geboden. Vanaf 1 januari 2017 geldt: 'Geen geldig diploma is niet adviseren!'

Keiharde deadline

Na de verlenging van de overgangstermijn tot 1 januari 2017 is deze datum een keiharde deadline geworden voor adviseurs. Adviseurs die vanaf deze datum niet voldoen aan de beroepskwalificaties die horen bij de adviesgebieden, mogen niet meer adviseren op dit onderdeel. Dit kan enorme consequenties hebben voor de bedrijfsvoering.
Uit onderzoeken van de AFM en het CDFD blijkt dat er fors minder PEplus of initiële examens zijn gemaakt dan vooraf was berekend. Een deel van deze medewerkers heeft een bewuste keuze gemaakt om één of meerdere onderdelen niet te volgen. Ook zullen er personen zijn tot op heden iedere keer de PE hebben bijgehouden, maar die eigenlijk niet meer adviseren. Veel van deze personen hebben nu besloten om niet meer op te gaan voor PEplus.

Helaas komen wij in onze dagelijkse audit- en adviespraktijk ook adviseurs tegen (zowel in de binnen- als buitendienst), die nog veel of alle PEplus examens moeten afleggen. Met name voor deze adviseurs is nu haast geboden. Uiterlijk 31 december 2016 moet de omwisselactie zijn opgestart om na 1 januari 2017 nog te mogen blijven adviseren.

Wat moeten adviseurs doen

Omdat de tijd begint te dringen, geven wij onderstaand een aantal tips voor medewerkers/adviseurs:
 • Maak een overzicht van jouw adviesgebieden
 • Stel een realistische planning op van de te volgen PEplus examens (Basis, maakt deel uit van alle andere PEplus examens, Consumptief krediet en Vermogen maken deel uit van Hypothecair krediet, Schadeverzekering particulier maakt deel uit van Schadeverzekering zakelijk en Vermogen maakt ook deel uit van Pensioenen. Zorgverzekeringen is geïntergreerd in Schadeverzekering particulier en zakelijk; als je één van deze examens doet, hoef je Zorgverzekeringen niet separaat te doen)
 • Houd er rekening mee dat je één of misschien wel meerdere examens moet herkansen
 • Ga na of de diploma's en de PE certificaten, op basis waarvan je in aanmerking komt voor de omwisselactie, compleet en geldig zijn. Ontbreken bijvoorbeeld diploma's en/of certificaten, dan kan het nodig zijn om een initieel examen te doen
 • Maak gebruik van een opleider met een examentraining; zij geven vaak nuttige tips en kunnen je helpen bij de voorbereiding voor het examen
 • Als je voor 1 januari 2017 het PEplus examen niet hebt gehaald en de omwisselactie hebt opgestart, moet je het initiële examen doen om vakbekwaam te blijven!

Wat moeten werkgevers doen

Ook voor werkgevers is het noodzakelijk om actie te ondernemen. Als niet adequaat optreedt loopt u het risico dat u straks met niet vakbekwame adviseurs zit, die u niet kunt ontslaan. Onderstaand een aantal tips op een rij:
 • Maak een overzicht van de adviesgebieden van uw medewerkers
 • Maak een overzicht van de status van de vakbekwaamheid (basis diploma's op orde? PEplus gehaald? omwisselactie gestart?)
 • Stel vast welke medewerker welke diploma's of PEplus examens nog dient te behalen
 • Maak afspraken met deze medewerkers en leg deze afspraken schriftelijk vast
 • Geef duidelijk aan wat de consequenties zijn indien een medewerker niet of niet tijdig aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen voldoet
 • Geef uw medewerkers de ruimte om onder werktijd te studeren of examen te doen
 • Evalueer iedere maand de voortgang en leg de gemaakte afspraken wederom vast
 • Hoe dichter u bij de deadline komt, hoe meer gelegenheid u uw medewerkers moet bieden om alsnog aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen te kunnen gaan voldoen, maar ook hoe stringenter uw maatregelen moeten zijn
 • Geef na 1 januari 2017 duidelijk aan uw medewerkers aan op welke adviesgebieden zij nog bevoegd zijn om te adviseren.
Het is nog niet te laat om op tijd vakbewaam te zijn, maar na bijna 3 jaar overgangstermijn is de tijd wel bijna op. Voor alle adviseurs die nog niet voldoen is nu directe actie vereist!