Kamerbrief over ruimte voor nieuwe, innovatieve spelers in financiële sector

20 juni 2016 11:00

Op 9 juni jl. schreef minister Dijsselbloem van Financiën een brief aan de Tweede kamer waarin hij aangeeft dat nieuwe, vaak innovatieve bedrijven makkelijker toegang krijgen tot de Nederlandse financiële sector. Samen met de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zet hij daartoe een aantal stappen.

Het vergunningverleningsproces bij DNB en de AFM wordt flink verbeterd. Informatie op de website van de toezichthouders wordt veel inzichtelijker en toegankelijker. Daarnaast komen de toezichthouders met een InnovationHub, waar nieuwe en bestaande innovatieve marktpartijen in de financiële sector  met de toezichthouders in contact kunnen komen over vraagstukken op het gebied van financiële innovatie en regulering.

Bij het verstrekken van vergunningen gaan DNB en AFM beter rekening houden met kleinere en veelal innovatieve spelers in de financiële sector die een beperkt, gespecialiseerd dienstenpakket aanbieden. Zo komt er naar Brits voorbeeld een proeftuin waarbinnen een nieuwe partij met een beperkt aantal geselecteerde cliënten een nieuw innovatief product of dienst kan vormgeven en testen. Er gelden uiteraard wel waarborgen tegen financiële risico’s voor de cliënten en de financiële stabiliteit.

Een tweede voorstel behelst een vergunning onder voorwaarden, ook wel een (bank)vergunning light genoemd. Hier wordt op voorhand een vergunning verstrekt, nog voordat aan alle voorwaarden is voldaan. Dit geeft nieuwe spelers de kans om ICT systemen op te zetten en bijvoorbeeld investeerders aan te trekken, ook al is nog niet aan alle uiteindelijke eisen voor de vergunning voldaan. Zo kunnen nieuwe spelers hun bedrijf opstarten, zonder direct geconfronteerd te worden met de zware eisen die nu gelden.

Tot slot vindt de minister het van groot belang dat de huidige wet- en regelgeving innovatiebestendig is. Om dit te regelen loopt op dit moment binnen het ministerie van Financiën een project tot verkenning van een herziening van de Wet op het financieel toezicht (Wft), waarin dit uitgangspunt zal worden meegenomen.

Voor de volledige brief klik hier.