Informatieverplichting bij wijziging dienstverlening

13 mei 2016 12:00

Sinds 1 januari 2014 gelden nieuwe vakbekwaamheidsregels. Financiële dienstverleners moeten zorgen dat adviserende medewerkers over een nieuw diploma beschikken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen financiële dienstverleners tijdens een overgangstermijn blijven adviseren, zonder dat de betreffende medewerkers al over het relevante diploma beschikken. Op 31 december 2016 loopt deze overgangstermijn af. 

Een aantal financiële dienstverleners heeft besloten straks niet meer te adviseren, maar uitsluitend nog beheeractiviteiten uit te voeren voor bestaande klanten. In dit geval is het van belang dat zij hun klanten schriftelijk hierover informeren. Zo’n besluit is relevante informatie voor de klant. Het gaat hier namelijk om een wezenlijke wijziging van de aard van de dienstverlening. 

Wat moet u doen?
Stel, u besluit niet meer te adviseren in inkomensverzekeringen, omdat uw medewerkers geen diploma Wft Adviseur Inkomen hebben. Een tussentijds advies over de vraag of de eerder afgesloten inkomensverzekering nog steeds passend is, kunt u dan niet meer geven. In zo’n geval moet u al uw klanten die het betreft een brief sturen, waarin u aangeeft niet langer te adviseren over inkomensverzekeringen. Daarnaast moet u, wanneer u besluit om niet meer te adviseren, uw vergunning, uw dienstenwijzer en eventueel uw website aan te passen. Het aanpassen van uw vergunning kan via het Digitaal loket van de AFM, onder gedeeltelijke vergunningintrekking. Uw dienstenwijzer kunt u zelf aanpassen en bij hernieuwde dienstverlening aan uw klant overhandigen. Of via een mailing aan uw klanten versturen waarin u aangeeft dat uw dienstverlening is gewijzigd.