Individuele stresstest voor hypotheekbezitters

7 juni 2016 13:30

Minister Dijsselbloem heeft met een kamerbrief aan de Tweede Kamer gereageerd op de mogelijkheid van een stresstest voor huizenbezitters en hoe de Nederlandse Bank (DNB) dit voor zich ziet. Hier was tijdens het debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma op 19 april jl. om verzocht.

President van DNB, de heer Klaas Knot, heeft aangegeven dat huishoudens die nu een hypotheek af- of oversluiten kunnen profiteren van de lage (hypotheek)rente. Tegelijkertijd waarschuwt DNB dat er op termijn ook risico’s kleven aan de lage rentestand. De hypotheekrente zal op enig moment weer stijgen. Dit zal dan tot hogere maandlasten leiden. Huishoudens moeten daar nu zoveel mogelijk al rekening mee houden.

Individuele stresstest
Ook huishoudens met een (deels) aflosvrije hypotheek zullen bij een toekomstige stijging van de hypotheekrente een verhoogd risico op betalingsproblemen lopen. In aanvulling op de LTI-normen pleit DNB voor een individuele stresstest, zowel bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek, als bij het oversluiten of verlengen van bestaande hypotheken. In zo’n stresstest brengen hypotheekverstrekkers en adviseur het effect van een eventuele rentestijging op de hypotheekuitgaven in beeld en wordt bekeken of de consument deze lasten in de toekomst zou kunnen dragen.

Minister Dijsselbloem is het met DNB eens dat de adviseur en de hypotheekverstrekker een verantwoordelijkheid hebben om consumenten tijdig te wijzen op mogelijke risico’s en verwachte lastenstijgingen en hierover passend moeten adviseren. Dit zou moeten gebeuren tijdens het afsluiten van de hypotheek. Daarnaast kunnen ook andere contactmomenten met de klant worden aangegrepen om de situatie met betrekking tot hogere maandlasten door rentestijging en de aflossingsvrije hypotheek te bespreken.

AFM is met hypotheekverstrekkers in gesprek en verwacht dat zij een aanpak ontwikkelen om de risico’s goed in beeld te brengen en dat met (kwetsbare) klanten in gesprek wordt gegaan om toekomstige problemen tijdig te (h)erkennen en te beperken. Mocht de AFM concluderen dat er op dit punt onvoldoende voortgang wordt geboekt, zal de minister bekijken of er vervolgstappen nodig zijn.

Wat kunt u doen?
Maak het risico van rentestijging altijd inzichtelijk voor uw klant door middel van een rentescenario. Zijn de lasten bij een stijging de hypotheekrente van 2% of, nog beter, bij de toetsrente van momenteel 5% nog steeds betaalbaar en acceptabel voor uw klant? De klant kan op deze manier een goede afweging maken over een passende rentevast periode. Wanneer u daarnaast in het kader van de nazorg weer contact heeft met uw klant en beoordeelt of er wijzigingen zijn de financiële situatie en persoonlijke wensen van de klant zijn, kunt u het renterisico opnieuw bespreken. Zo voorkomt u dat klanten in de toekomst voor verrassingen komen te staan en kunt u anticiperen op mogelijke betalingsproblemen.

 

Voor de volledige brief aan de Tweede Kamer klik hier.

Voor de brief van DNB over de stresstest klik hier.