Nieuws

KiFiD uitspraak: zorgplicht blijft in stand, ook na opzegging abonnement

1 september 2016 11:30 Consument sluit na het afsluiten van zijn hypotheek een nazorgabonnement af. Deze is opzegbaar en dat is wat Consument op een gegeven moment doet. Maar dat wil niet zeggen dat hij daardoor geen recht meer heeft op nazorg. De Adviseur is conform artikel 4:20 Wft verplicht tot het geven van nazorg. Dit betekent echter niet dat dit gratis moet gebeuren.

Fusie Dullemond Bedrijfsadvies en BHB overnames en advies

29 augustus 2016 12:00 Vanaf augustus 2016 zijn BHB overnames en advies en Dullemond Bedrijfsadvies (onderdeel van SVC Groep) gefuseerd. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in het waarderen en begeleiden van overnames van assurantieadvies- en volmachtondernemingen. Met deze fusie willen beide adviesbureaus de dienstverlening voor hun klanten verder professionaliseren.

Risico's voor eenverdieners met gezin bij afsluiten maximale hypotheek

22 juli 2016 09:30 Nu de huizenprijzen weer stijgen kunnen bepaalde huishoudens in de problemen komen omdat ze minder financiële ruimte hebben dan gemiddelde huishoudens waarop de leennorm is gebaseerd. De AFM roept hypotheekadviseurs en huizenkopers dan ook op om voorzichtig te zijn met het afsluiten van een maximale hypotheek, nu de prijzen van de huizen weer stijgen.

Ontwikkelingen vakbekwaamheid

19 juli 2016 14:30 Op 29 juni jl. heeft minister Dijsselbloem de Tweede Kamer een brief gestuurd over het onder de Wft-diplomaplicht brengen van het adviseren over een algemeen pensioenfonds, het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds, de toekomstgericht analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk en het besluit om geen volmachtmodule in het vakbekwaamheidsbouwwerk op te nemen.

KiFiD uitspraak: Niet meenemen negatief eigen vermogen ondernemer komt adviseur duur te staan

12 juli 2016 09:30 Consument is een zelfstandige ondernemer en heeft advies ingewonnen bij Adviseur teneinde een hypothecaire geldlening te verkrijgen. In het oriënterende gesprek heeft Adviseur onterecht het (negatieve) eigen vermogen van Consument niet meegenomen in zijn beoordeling en heeft hij de aanvraag slechts gebaseerd op het gemiddelde jaarinkomen van de laatste drie kalenderjaren. De Commissie oordeelt dat ook in een oriënterend gesprek de nodige zorgvuldigheid in acht moet worden genomen en van Adviseur mocht worden verwacht dat hij de vermogenspositie van een zelfstandig ondernemer meeneemt in de beoordeling en berekening van het maximaal te lenen bedrag.

Pagina 2 van 78 « Nieuwere items [01] [02] [03] [04] Oudere items »