Nieuws

Ontheffingsverzoeken vakbekwaamheid

10 mei 2016 09:30 Eind 2015 heeft de AFM het ontheffingsbeleid voor de diplomaplicht gepubliceerd. Inmiddels zijn er verzoeken voor deze ontheffing in behandeling. Hierdoor is opgemerkt dat er behoefte is aan aanvullende informatie.

Kamerbrief inzake modelmatige waardebepaling

28 april 2016 10:00 Op 18 april jl. heeft minister Dijsselbloem een brief aan de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van het plenair debat op 2 maart jongstleden over de wet ter implementatie van de hypothekenrichtlijn. Tijdens het debat is de motie Ronnes en Aukje de Vries aangenomen over het toestaan van modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken in een algemene maatregel van bestuur. Door middel van deze brief informeert Dijsselbloem de Kamer over de wijze waarop deze motie wordt uitgevoerd.

UPDATE 28 juni 2016: Minister Dijsselbloem verhoogt grens modelmatige waardebepaling naar 90% LTV. 

Verzekeraars lanceren solidariteitsmonitor

22 april 2016 16:30 De toenemende hoeveelheid Big Data biedt verzekeraars en hun klanten veel kansen. Verzekeraars realiseren zich tegelijkertijd dat Big Data-gebruik ook leidt tot maatschappelijke vragen. Bijvoorbeeld over de gevolgen voor de privacy en solidariteit. Er komen daarom een aantal waarborgen om grip op data te behouden, waaronder een solidariteitsmonitor. Dat staat in het green paper ‘Grip op data’ van het Verbond van Verzekeraars.

Telefoon op krediet blijft vallen onder toezichtregels voor kredietverschaffing

19 april 2016 13:00 De telecomsector is er niet in geslaagd een gedragscode voor te stellen die zowel voldoet aan de Europese regels voor consumentenkrediet als aan de mededingingswet. Als gevolg daarvan blijven regels voor kredietverlening aan consumenten van toepassing op telecombedrijven die telefoontoestellen op afbetaling aanbieden. Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer daar onlangs over geïnformeerd.

AFM waarschuwt: consumptief meefinancieren hypotheekkosten risicovol

18 april 2016 10:30 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten voor financiële risico’s als zij de kosten voor het afsluiten van een hypotheek financieren met een consumptief krediet. De AFM heeft signalen ontvangen dat adviseurs consumenten adviseren de kosten, die samenhangen met de aankoop van een woning, consumptief te financieren. Zij roept financiële dienstverleners op hier terughoudend in te zijn. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ondersteunt het pleidooi van de AFM tegen overkreditering.

Pagina 4 van 78 « Nieuwere items [02] [03] [04] [05] [06] Oudere items »