Telefoon op krediet blijft vallen onder toezichtregels voor kredietverschaffingTelefoon op krediet blijft vallen onder toezichtregels voor kredietverschaffing

19 april 2016 13:30 De telecomsector is er niet in geslaagd een gedragscode voor te stellen die zowel voldoet aan de Europese regels voor consumentenkrediet als aan de mededingingswet. Als gevolg daarvan blijven regels voor kredietverlening aan consumenten van toepassing op telecombedrijven die telefoontoestellen op afbetaling aanbieden. Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer daar onlangs over geïnformeerd.

De Hoge Raad had in 2014 al bepaald dat telefoonkredieten onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) vallen. Sinds vorig najaar is op aandringen van de Tweede Kamer door de sector nagedacht over een gedragscode voor telecomkredieten, die zou kunnen leiden tot een vrijstelling van de Wft. Minister Dijsselbloem heeft de sector tot twee keer toe extra tijd gegeven voor het indienen van een definitief voorstel.

Het overleg heeft echter geen resultaat opgeleverd. De voorstellen van de sector blijken in strijd met het mededingingsrecht en het is niet mogelijk de bezwaren weg te nemen op een manier die in lijn zou zijn met Europese regels voor consumptief krediet. Dit betekent dat telecombedrijven die toestellen op afbetaling willen blijven verkopen – en daarmee een krediet aanbieden – een vergunning zullen moeten aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze moeten dan ook aan dezelfde regels gaan voldoen als alle andere kredietverleners.

Voor consumenten betekent dit dat zij beter beschermd zullen gaan worden tegen overkreditering als ze een telefoon met abonnement op afbetaling kopen. Bij klachten kunnen ze terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (KiFiD). De AFM zal als toezichthouder verantwoordelijk zijn voor het aansturen op de naleving van de Wft. Het kopen van een telefoon op afbetaling is uiteraard nog steeds mogelijk.

De telecomproviders kunnen zich niet vinden in het definitieve standpunt van de minister en hebben gezamenlijk een brief aan de leden van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gezonden. In deze brief lichten zij de belangrijkste voordelen van de door hun opgestelde gedragscode toe en verzoekt de Commissie om er bij de minister op aan te dringen om de juridische mogelijkheden alsnog te benutten.

Klik hier voor de volledig brief van minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer.

Klik hier voor de brief aan de Vaste Commissie voor Financiën.