Keurmerk audit

De Keurmerk audit wordt afgestemd op jouw bedrijf. Hierbij kijken wij naar de omvang van jouw kantoor en de vergunningen waarover je beschikt. Heb je een groot kantoor (meer dan 30 medewerkers) of beschik je over een collectieve vergunning, dan maken wij altijd maatwerk van onze dienstverlening.

Als je wil deelnemen aan een Keurmerk audit, dan maken wij een afspraak over de datum en het tijdstip waarop de audit zal plaatsvinden. Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail en het verzoek om een vragenlijst in te vullen in de SVC Audittool(r). Bij het invullen van de vragenlijst vragen wij je ook om jouw antwoorden te voorzien van bewijsstukken. Denk aan betrouwbaarheidsonderzoeken, vakbekwaamheidsbewijzen, procedures en beleidsdocumenten.

Nadat jij de vragenlijst hebt ingevuld -en voor het auditbezoek- beoordeelt de auditor jouw vragenlijst en de ingezonden documenten. Vervolgens vindt er een auditbezoek plaats. Dit bezoek begint altijd met een gesprek met (een afgevaardigde van) de beleidsbepaler. Tijdens dit gesprek worden de bevindingen uit de vragenlijst doorgenomen en vragen op onderdelen toegelicht of wordt er een nadere onderbouwing voor gezocht.

Daarna vindt er een dossieronderzoek plaats. Jij hebt voorafgaand aan de audit een overzicht verstrekt van de geadviseerde en/of bemiddelde impactvolle en complexe dossiers. Op basis van onze ervaringen selecteren wij hieruit die dossiers waarvan wij weten dat hierin de grootste foutkans zit. Aan de hand van een werkprogramma neemt de auditor een aantal van deze adviesdossiers door. Het aantal dossiers dat wij onderzoeken is afhankelijk van de omvang van jouw bedrijf en de aanwezige vergunningen.

Na afloop van het bedrijfsbezoek geeft de auditor zijn eerste bevindingen. Binnen 15 werkdagen ontvang je een conceptrapport van ons. Dit rapport bevat niet alleen onze bevindingen en scores, maar ook concrete adviezen ter verbetering. Wij kennen verschillende scores in onze audits. De score 3 is op Keurmerkniveau. Omdat wij onze klanten willen uitdagen om beter te preseteren dan de minimale wettelijke norm kennen wij ook de scores 4 en 5 toe. De voorwaarden voor deze scores liggen vast in ons normenkader. Klanten kunnen deze inzien in ons intranet.

Jij hebt vervolgens 15 werkdagen de tijd om een reactie te geven op het rapport en eventueel nog ontbrekende documenten aan te leveren. Nadat je een reactie hebt gegeven of nadat de termijn van 15 werkdagen is verstreken, wordt het rapport definitief.

Als je op alle onderdelen minimaal op Keurmerk-niveau hebt gescoord, ontvang je van ons het Keurmerk Certificaat. 

Het Keurmerk Certificaat is maximaal 24 maanden na de auditdatum geldig. Als bij een hernieuwd onderzoek blijkt dat niet (meer) aan de eisen van het Keurmerk wordt voldaan, dan is het mogelijk om binnen 3 tot 6 maanden na de auditdatum een extra beoordeling uit te laten voeren. Na 6 maanden zal er door ons altijd weer een volledig onderzoek worden uitgevoerd.
Wij adviseren dan ook om na 18 maanden een nieuw onderzoek uit te laten voeren. Hiermee heb je nog de tijd voor een eventuele extra beoordeling, zonder dat je de geldigheid van het Keurmerk Certificaat verliest.

Een Keurmerk audit kan eenmalig worden afgenomen of in de vorm van een doorlopend arrangement. Voor meer informatie over onze diensten en tarieven verwijzen wij je naar onze webshop. Je kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.